A Szülői Szövetség szervezeti felépítése
               Országos Tanács
                  Országos Tanács Elnöksége
                     Ellenőrző bizottság
                         Országos iroda vezetője
Tagok:
Pozsony-Szenc -Galambos Rudolf
Dunaszerdahely - Lázok Attila, Fodor Denisza, Nagy Erika, Balogh László, Rigó Sándor
Galánta-Vágselye - Mézes Rudolf, Horváth Judit, Cserge Balázs
Komárom - Sméja Katalin, Húsvéth Renáta, Finta Andrea
Érsekújvár-Párkány - Keve Szilvia, Illés konrád
Nyitra - Nagy Denisza
Léva- Ipolyság - Puksa Andrea, Furik Gyula
Nagykürtös (Ipolybalog) - Hamerlik Richárd
Losonc (Fülek) - Demecs Andrea, Hajdók Hajnalka
Rimaszombat-Tornalja - Imrecze Zoltán, Terpák Stefánia
Rozsnyó - Szabó Ernő, Horváth Valéria
Kassa-Szepsi - Tankó Albert
Királyhelmec-Nagykapos - Boczán Ferenc, Varjassy Miklós, Zuti Sándor
Póttagok:
Pozsony-Szenc - Németh Kovács Katalin
Dunaszerdahely - Sátor Zoltán
Galánta- Vágsellye - Borovszky László
Komárom - Hajtman Krisztián
Érsekújvár-Párkány - Korponay Annamária
Nyitra - Sándor Marianna
Léva-Ipolyság - Csákvári Szilvia
Nagykürtös - Petrezsél Andrea
Losonc-Fülek - Farkas Rozália
Rimaszombat -
Rozsnyó - Üveges Éva
Kassa-Szepsi - Ádám Ildikó
Királyhelmec-Nagykapos - Vígh KatalinEllenőrző bizottság
Elnök: Forró Erzsébet (Komárom)
Tagok: Petőcz Viktória, Száraz Pál

Országos iroda vezetője
Takács Zsuzsanna
Országos Tanács
     Elnök: Mézes Rudolf
     Alelnökök: Lázok Attila, Hamerlich Richárd, Tankó Albert
     Gazdasági felelős: Sméja Katalin
Országos Tanács Elnöksége:
Tagok:
Pozsony-Szenc - Galambos Rudolf
Dunaszerdahely - Lázok Attila
Galánta-Vágselye - Mézes Rudolf
Komárom - Sméja Katalin
Érsekújvár-Párkány - Keve Szilvia
Nyitra - Nagy Denisza
Léva- Ipolyság - Puksa Andrea
Nagykürtös (Ipolybalog) - Hamerlik Richárd
Losonc (Fülek) - Demecs Andrea
Rimaszombat-Tornalja - Terpák stefánia
Rozsnyó - Szabó Ernő
Kassa-Szepsi - Tankó Albert
Királyhelmec-Nagykapos - Varjassy Miklós
Póttagok:
Pozsony-Szenc - Németh Kovács Katalin
Dunaszerdahely - Balogh László
Galánta-Vágselye - Horváth Judit
Komárom - Húvéth Renáta
Érsekújvár-Párkány - Illés Konrád
Nyitra - Sándor Marianna
Léva-Ipolyság - Furik Gyula
Nagykürtös (Ipolybalog) - Petrezsél Andrea
Losonc-Fülek - Hajdók Hajnalka
Rimaszombat-Tornalja - Imrecze Zoltán
Rozsnyó - Horváth Valéria
Kassa-Sepsi - Ádám Ildikó
Királyhelmec-Nagykapos - Zuti Sándor